CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN DOÃN

NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI BẠN, CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI NGAY!

BẠN CẦN TƯ VẤN

HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN

CHÚNG TÔI SẼ GỌI CHO BẠN

HOTLINE 24/7 : 0355 27 27 27


XEM CAMERA TRỰC TIẾP TỪ NÔNG TRẠI CỦA CHÚNG TÔI

 

Xem camera: Tại đây

Username: tdgmart_username

Password: tdgmart_password

Tuyển dụng

  • 16/11/2021

 

NHÂN VIÊN TƯ VẤN MÓN (ORDER)
NHÂN VIÊN TƯ VẤN MÓN (ORDER)
 Hồ Chí Minh
 
 

 

NHÂN VIÊN TIẾP THỰC
NHÂN VIÊN TIẾP THỰC
 Hồ Chí Minh
 
 

 

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 3D
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 3D
 Hồ Chí Minh
 
 

 

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D
 Hồ Chí Minh
 
 

 

NHÂN VIÊN MARKETING
NHÂN VIÊN MARKETING
 Hồ Chí Minh
 
 

 

NHÂN VIÊN KINH DOANH
NHÂN VIÊN KINH DOANH
 Hồ Chí Minh
 
 

 

NHÂN VIÊN HCNS
NHÂN VIÊN HCNS
 Hồ Chí Minh
 
 

 

QUẢN LÍ NHÀ HÀNG ALACARTE
QUẢN LÍ NHÀ HÀNG ALACARTE
 Hồ Chí Minh
 
 

 

TẢ HỔ (ĐỌC PHIẾU)
TẢ HỔ (ĐỌC PHIẾU)
 Hồ Chí Minh
 
 

 

TẠP VỤ NHÀ HÀNG
TẠP VỤ NHÀ HÀNG
 Hồ Chí Minh
 
 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Hồ Chí Minh
 
 
 

 

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
 Hồ Chí Minh
 
 

 

NHÂN VIÊN HCNS
NHÂN VIÊN HCNS
 Hồ Chí Minh
 
 

 

TRƯỞNG PHÒNG HCNS
TRƯỞNG PHÒNG HCNS
 Hồ Chí Minh
 
 

 

KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP
KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP
 Bình Phước
 
 

 

LỄ TÂN NHÀ HÀNG
LỄ TÂN NHÀ HÀNG
 Hồ Chí Minh
 
 

 

KĨ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN LẠNH
KĨ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN LẠNH
 Hồ Chí Minh
 
 

 

BẢO VỆ NHÀ HÀNG
BẢO VỆ NHÀ HÀNG
 Hồ Chí Minh
 
 

 

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG
 Hồ Chí Minh
 
 

 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
 Hồ Chí Minh
 
 
 
 
zalo-img.png